smile solutions tar fram er unika design

smile solution arbetar med webbdesign och digital marknadsföring. Behöver du ny webbplats för en kampanj eller önskar du öka din synlighet för dina kunder eller produkter? Vi kan hjälpa dig att själv administrera din information på webben eller underhålla dina webbplatser. Vi samarbetar med copywriters och fotografer för ett proffsigt resultat och en kostnadseffektivt marknadsmaterial.

smile solutions webbdesignprocess startar med ett möte där vi diskuterar vad det är som ni eftersöker för profil och vilken funktionalitet som ni önskar. Efter detta inledande möte kommer vi att göra en designprototyp för vidare samtal och designdiskussioner. När krav och funktionalitet har bestämts startar utvecklingen av er webbplats. Under denna intensiva period kan ni fortfarande påverka koncept, innehåll och design. När ni som kund är nöjd med er webbplats efter att ha testat den på en extern server levererar smile solutions den kompletta lösningen till er valda webbdomän. Ni är naturligtvis själva ägare till er unika design.

gallerywall

Förbered företagets webbdesign

Att utveckla en webbplats kan vara ett omfattande arbete och för att denna process skall vara snabb och målinriktad, samt att du som kund skall vara klar över vad ni skall genomföra, rekommenderar smile solutions att ni förbereder er väl innan ni skriver er specifikation. Kommer er webbplats att användas som en webbkatalog, uppslagsverk, bild portfölj, informationslager, webbutik eller ett ställe för era kunder att interagera med er? eller Allt detta! Har ni en klar uppfattning om hur ni önskar att er webbplats skall se ut och hur ni vill bli uppfattade av era kunder? Ett sätt är att besöka andra webbsidor för inspiration och för att få idéer om hur er webbplats kan se ut. Dock är det i regel bäst att utmärka sig från konkurrenter och att hitta en egen profil som gör att era kunder kan särskilja er från mängden.

Det finns många designaspekter att ta i beaktning då man utvecklar en webbplats och i och med Internets snabba förändring kommer det ständigt nya design, tekniska och politiska aspekter att ta hänsyn till. För icke kommersiella företag kan skälen för en webbplats variera efter de mål som finns med organisationen men för kommersiella företag är de grundläggande designelementen att basera sin webbdesign på:

  • Innehåll: substans och information på webbplats måste vara relevant till företaget eller organisationen och bör vara inriktat på den målgrupp som man avser att nå med webbplatsen.
  • Användbarhet: webbplatsen bör vara ”användarvänlig”, gränssnitt och navigation skall vara logisk och tydlig.
  • Designspråk: att bilder och text har ett sammanhållet och genomgående utseende. Att designen är genomtänkt och lämpligt för webbplatsens syfte och målgrupp, med en professionell kvalitetskänsla.
  • Synlighet: webbplatsen bör vara utformad så att den är sökbar i de största, om inte alla sökmotorer, och ge största möjliga exponering till er målgrupp.