SEO

smile solutions kan hjälpa dig att göra SEO förändringar som leder till att sökapplikationer kan hitta dina sidor och visa dem i sina sökresultat men framför allt – att dina kunder hittar dig!

Optimering, (som skall särskiljas från Sökmotoroptimering), är en viktig del i webbsidors design med hänsyn till innehåll, bilder, layout och den tekniska belastningen för att ladda sidan för en användare som besöker webbsidan. Här är W3C standarder att rekommendera på webbdesign och för dina ändamål funktionella val som kan göras.

Sökmotoroptimering (seo) är en process av att förbättra volymen och kvaliteten på denna besökstrafik till en webbplats från en sökmotor. Vanligtvis betyder en bra sökmotoroptimering att ju högre upp en ett sökresultat en webbplats kommer desto fler besökare får den. Genom att följa de regler och villkor som sökmotoroptimering innebär på dina webbsidor, desto bättre synlighet kommer din webbplats att få och förhoppningsvis därigenom fler besökare och kunder.

database_seo_engineSökmotoroptimering är en marknadsföring på internet där man tar i beaktning hur sökmotorer fungerar och hur människor vanligtvis söker information för att åstadkomma ett så bra sökresultat som möjligt för webbplatsens behov. Att sökmotoroptimera (och optimera) innebär att editera text/bild så att det speglar ett relevant innehåll och de sökord/begrepp som man efterstävar att bli förknippad med. Man vill även se till att inga hinder finns för sökrobotar att besöka och indexera dina webbsidor. Ofta är det själva strukturen på innehåll och design som behöver ändras och i ett kundperspektiv är det normalt effektivare att planera och införa sökmotoroptimering i samband med en (Ny) utveckling än att i efterhand göra förändringar. I realiteten är detta dock ett vanligt fenomen!

Termen sök- motor- vänlig kan användas för att beskriva sambandet mellan webbplatsens design, navigering i menyer och innehåll som är anpassat till ett sökmönster och dess indexering.

Din webbtrafik och från var?

Webbplatsens statistik ger dig värdeful information om dina besökare: Hur många besök du har dagligen, veckovis och månadsvis; Hur hittar de din webbplats; Vilka söksätt använder de för att finna dig; Vilka sökord är relventa; Övervaka om de kommer tillbaka, länkar till dina sidor; Och vilka länder eller nätverk kommer de ifrån; Vilka webbläsare och operativsystem använder de?

Genom att ta reda på hur din trafik ser ut kommer vi att få information om vilka förändringar som kan öka din synlighet, kundkonvertering och nöjdare besökare.

SEO