CRM

CRM handlar om relationsmarknadsföring med värderingar och strategier av både mänskliga handlingar och informationsteknologi. Det omfattar hela arbetsprocessen från administration och organisering av kunderna, till support och affärssystem för IT-stöd. Relevant kunddata samlas in, analyseras och görs tillgängligt för alla delar av företaget, för att kunna möta kundernas individuella behov.

Customer Relationship Management, CRM, är inte en programvara, utan snarare en affärsfilosofi. Syftet är att lägga fokus på och ge bästa möjliga service till de kunder man redan har, snarare än att lägga tid och energi på att skaffa nya. Tanken är att nöjda kunder som verkligen får vad de vill ha är lojala, och i sin tur attraherar nya kunder till företaget.

God CRM innehåller att vara medveten om sina kunders behov, motiv och framtida potential. Att veta vilka som är bra kunder och vilka är det inte? Lika viktigt som att prioritera lönsamma kunder är det att undvika omfattande relationer med olönsamma kunder.

smile solutions kan hjälpa dig att öka värdet av dina relationer.

CRM